اندر مزیت اسکلت

اگه روحم هم مثل جسمم اسکلت داشت چه افکار استوار با استخوان بندی محکمی پیدا می کردم .. 

اگه زبونم استخوان داشت این همه بیخودی حرف نمی زدم که نه دلی بشکنم و نه وقت خودم و بقیه رو گرفته باشم.

  اگه مغزم استخوان داشت چی میشد؟ :d


/ 0 نظر / 29 بازدید